Gezinsbegeleiding

Soms kunt u tegen opvoedingsvragen aanlopen waar u zelf niet uitkomt en die te complex zijn om binnen enkele gesprekken verbetering in te krijgen, soms heeft uw kind gedragsproblemen of is er sprake van een stoornis waardoor u handvatten of langdurige ondersteuning nodig heeft in de begeleiding van uw kind. Ook kan het zijn dat u tijdelijk thuis extra ondersteuning nodig heeft door dat u zelf niet lekker in uw vel zit of er omstandigheden zijn waardoor u extra hulp kunt gebruiken. Dan kunt u bij gezinspraktijk Vrij Opgroeien terecht voor gezinsbegeleiding.

De ondersteuning en begeleiding van de gegeven gezinsbegeleiding varieert per hulpvraag en kan bestaan uit individuele gesprekken, spelbegeleiding, (video)-observaties, vaardigheidstraining, praktische hulp en ondersteuning en/of bijvoorbeeld individuele begeleiding van het kind. Soms is de begeleiding vooral op de ouder gericht, een andere keer juist voornamelijk op het kind. Bij kortdurende gezinsbegeleiding is de hulp vaak gericht op het vinden van bruikbare en concrete oplossingen. Bij langdurige gezinsbegeleiding is er vaak sprake van extra ondersteuning in de begeleiding en/of opvoeding van uw kind(eren). Samen stellen we de zorg af op uw wensen en hulpvraag. De begeleiding vindt altijd bij uw thuis of vanuit uw huis plaats.

Kosten voor gezinsbegeleiding zijn in overleg. Er vindt altijd eerst een kosteloos intakegesprek plaats om de behoeften helder te krijgen en de hulpvraag te verduidelijken. Meer informatie over de mogelijkheden is te verkrijgen door te mailen naar info@vrijopgroeien.nl